БИОМАС 133
  • МНОГО ВИСОКИ РАСТЕНИЯ (ОКОЛО 3,30 МЕТРА)
  • ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ НА СУХО ВЕЩЕСТВО (2,5 Т/ДА)
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА СТРЕС, ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ДОРИ И ПРИ БЕДНИ ПОЧВИ. ПРИ СУХИ УСЛОВИЯ ДАВА ПО- ГОЛЯМ ДОБИВ ОТ ЦАРЕВИЦА (< 300 MM ВАЛЕЖИ НА КВ.М.)
  • ОТЛИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА ПОЛЯГАНЕ
  • ТОЛЕРАНТЕН НА ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИТЕ БОЛЕСТИ
  • ВИСОКИ НИВА НА ЗАХАРИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ДЪЛГО СЪХРАНЕНИЕ
  • ДНИ ДО ТЕХНИЧЕСКА ЗРЯЛОСТ: 120-130
  • ХИБРИД БЕЗ ЗЪРНО