berlioz
  • МНОГО ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ПРЕДСТАВЯ СЕ ЕДНАКВО ДОБРЕ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ И ЕКСТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ
  • ПОДХОДЯЩ ЗА ПОЛИВНИ УСЛОВИЯ
  • ПОДХОДЯЩ ЗА ЗЪРНО И ЗА СИЛАЖ