arkan
  • СТАБИЛЕН ДОБИВ, КАКТО ПРИ ОПТИМАЛНИ, ТАКА И ПРИ ЗАСУШЛИВИ УСЛОВИЯ
  • МНОГО ДОБЪР ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
  • ОТЛИЧНО СЪОТНОШЕНИЕ ДОБИВ/РАНОЗРЕЛОСТ
  • ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СКОРБЯЛА, КОЕТО ГО ПРАВИ ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЕТАНОЛ
  • ЦВЯТ НА ЗЪРНО: ОРАНЖЕВ