flag icon
български
acvarel flower

Силни страни:

  • БЪРЗ НАЧАЛЕН СТАРТ С ОБРАЗУВАНЕ НА ЗДРАВ КОРЕН
  • ОТЛИЧНА СПОСОБНОСТ ЗА РАЗКЛОНЯВАНЕ И ОБРАЗУВАНЕ НА ГОЛЯМ БРОЙ ШУШУЛКИ
  • БЪРЗО ВЪЗОБНОВЯВА ВЕГЕТАЦИЯТА СЛЕД КРАЯ НА ЗИМАТA