Lidea е най-добрият партньор в многовидовите семена за земеделски производители, които търсят целогодишно представяне.

Lidea предлага на земеделските производители над 60 култури, състоящи се от над 500 хибриди и сортове царевица, слънчоглед, зърнени култури, рапица, соя, сорго, бобови, силажни и покривни култури. Lidea разработва хибриди и сортове, които са адаптирани към нуждите на различните стопанства, почвено климатични условия и изисквания за качество и представяне (висока концентрация на хранителни вещества, богати на масло, богати на протеини и др.).

Това разнообразие от култури дава възможност на всеки земеделски производител да оптимизира своята рентабилност и да увеличи добивите си. Разнообразието от култури на Lidea дава възможност да се състави устойчив сеитбооборот, подходящ за вашите агрономически и икономически цели.

С годишна инвестиция в научноизследователска и развойна дейност от над 34 милиона евро , Lidea предлага пълна и диференцирана гама от семена, за да отговори на новите предизвикателства, пред които са изправени земеделските производители и обществените очаквания. Lidea предлага широка гама от решения за висококачествени храни и фуражи, независимо дали чрез конвенционално или биологично земеделие, или за посрещане на предизвикателствата на новите пазари като биоенергията.

Открийте нашата гама от продукти и иновативни решения.