Силаж

Отглеждането на силажни култури за силаж за добитък е в основата на висококачественото земеделие. Почти 65% от диетата на тревопасните животни зависи от пасищата и този ресурс трябва да остане ефективно и устойчиво средство за производство, подкрепящо независимостта на животновъдите.

Отглеждането на силаж трябва да се разглежда като истинско отглеждане на култури. Трябва ли да се припомни, че „Тревата трябва да се отглежда“?

Икономическият му принос ще бъде подсилен от доброто управление на пасищата. Следвайки точна дефиниция на нуждите на стопанството, се прилагат няколко фундаментални правила

  • Използвайте систематично бобови растения независимо от засетите пасища,
  • Увеличете периода на отглеждане за един сезон с допълващи култури
  • Възползвайте се от генетичния прогрес чрез използването на сертифицирани семена,
  • Производството в подходящия момент е най - ценно

Фуражните смески на Lidea са проектирани да произвеждат балансиран, качествен силаж и са съставени от най-добрите хибриди, като се вземе предвид пригодността за комбинация.

Открийте всички наши сортове и смеси по-долу: