МЕЖДИННИ КУЛТУРИ

Междинните култури представляват истински агрономически набор от инструменти за устойчиво изразяване на потенциала за култури.

Когато покривните култури се засяват преди основната култура, тя е предшественик, като обогатяване на почвата и предпазва от почвени фитопатогени и неприятели основната култура.

Когато се засяват заедно с основната култура, допринасят за екосистемата, налавява се внасянето на торове, препарати и подсигурява добивите.

Признавайки, че междинните култури предоставят възможност за нови системи за отглеждане, Lidea обръща особено внимание на наблюдението и експериментирането, оставяйки достатъчно място за иновации.

Lidea предлага гама от устойчиви решения за всички видове селскостопанско производство:

  • ИЗПОЛЗВАНЕ В БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
  • БИО-ФУМИГАНТИ И НЕМАТИЦИДИ
  • ПОКРИТИЕ ЗА ЛОЗИ
  • КОМПАНИЙНИ РАСТЕНИЯ
  • ИЗПОЛЗВАНЕ В АГРОНОМИЯТА
  • ИЗПОЛЗВАНЕ В ПЧЕЛАРСТВОТО И ДИВИЯ ЖИВОТ
  • ИЗПОЛВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЯ
  • ИЗПОЛВАНЕ ЗА ФУРАЖИ