БОБОВИ КУЛТУРИ

Lidea предлага гама от бобови култури, отговарящи както на очакванията на земеделските производители, така и на нуждите на хранително-вкусовата промишленост.

Ексклузивните сортове, получени в резултат на Научноизследователска и развойна дейност, обединяват агрономични и технологични качества (вкус, текстура, готварски свойства и др.).

По отношение на нахута, Lidea създава средства за производство, които да гарантират семена чисти от аскохита, за устойчиво производство на тази култура в добрия сеитбооборот.