facebook pixel 1
amadeo
  • ОТЛИЧНО СЪОТНОШЕНИЕ НА РАНОЗРЕЛОСТ, ДОБИВ И КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО
  • АДАПТИРАН КЪМ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ПРОЛЕТ
  • ТОЛЕРАНТЕН НА СИНЯ КИТКА